Onze missie:

Het belangrijk maken van twee mannen die als vrijwilliger vielen voor onze vrijheid.

Het verhaal

Op 10 mei 1940, enkele uren na het begin van de 2e wereldoorlog, is door zes Bristol Blenheim bommenwerpers die waren omgebouwd tot jachtvliegtuigen, van het 600 squadron ‘City of London’ een aanval uitgevoerd op vliegveld Waalhaven. Vliegveld Waalhaven lag sinds de vroege uren onder hevig Duits vuur. De Nederlandse regering, die al snel zag dat dit fout kon aflopen, heeft in de ochtend contact gelegd met de Britse regering en verzocht om steun. Deze hulpvraag is door de Britse regering gehonoreerd en rond 11.30 zijn vanuit Engeland (vliegveld Manston) zes Bristol Blenheim bommenwerpers richting Waalhaven gevlogen en hebben tussen 13.00 en 13.30 gevecht geleverd met Duitse vliegtuigen in de directe omgeving van het westelijk deel van het eiland IJsselmonde. Vijf van de zes toestellen zijn hierbij gecrasht. Eén toestel heeft de terugvlucht kunnen maken naar Engeland. Bij de vijf crashes zijn de meeste bemanningsleden verongelukt. Ook bij de crash op de Meeuwenplaat zijn de beide militairen omgekomen. Dit waren piloot Michael Anderson (23 jaar) en luchtschutter Herbert Hawkins (27 jaar). Na de crash zijn de twee lichamen op 11 mei 1940 door burgers geborgen en overgebracht naar Spijkenisse, onder begeleiding van Nederlandse militairen. De twee helden liggen nog steeds in Spijkenisse begraven. Naar aanleiding van onderzoek door de Barendrechtse historicus Hans Onderwater zijn pas in 1980 de beide namen van de vliegers bekend geworden en op hun grafmonumenten geplaatst. Ieder jaar komen leden van het RAF 600 squadron rond 4 mei in Spijkenisse deze vliegers de eer betonen. 

https://youtu.be/pS6F0mxVP5E

Het project

Herdenkingsmonument: Lang is onduidelijk gebleven wat de juiste crash locatie was van het neergestorte toestel. Door onderzoek en gesprekken met getuigen en een RAF luchtfoto van 18 mei 1940, denken we nu een juiste locatie te weten waar het vliegtuig is terechtgekomen. Deze bevindt zich in het Oedevlietsepark in de nabijheid van het terrein van voetbalvereniging Meeuwenplaat. Omdat in Hoogvliet niets herinnert aan deze tragische gebeurtenis is het plan om op die plek een gedenkmonument te plaatsen. 

Het monument:

Het monument is 31 augustus 2021 geplaatst. Het ontwerp is gemaakt door van Gils Marmer & Graniet uit Rhoon en Vincent v.d. Broek. Het is natuurlijk allemaal niet zo snel gegaan als wij graag wilden. De aanvraag van de vergunning was ook ernstig vertraagt door de corona maatregelen. Uiteindelijk staat het er dan toch maar. 11 Oktober  2021 was de onthulling.  De beelden zijn onder andere te zien op de site:  https://openrotterdam.nl/video-hoogvliet-eert-omgekomen-vliegers-met-speciaal-monument/En verder


Om de zoektocht naar de juiste locatie van de crash en de voorbereidingen naar het onthullen van het gedenkmonument vast te leggen willen we hiervan een documentaire maken. Hieraan wordt door een professionele documentaire maker meegewerkt. Het idee was om begin mei 2020 de documentaire ‘live’ te laten gaan. In welke vorm de documentaire wordt gedeeld met de buitenwereld is nog onderwerp van de besluitvorming. Omdat momenteel aan de documentaire wordt gewerkt en we hiervoor kosten moeten maken, willen we graag een beroep doen op een subsidie van de gebiedscommissie Hoogvliet. De subsidie van de gebiedscommissie heeft een plafond van 7000 euro. De 7000 euro is wat er uitgegeven moet gaan worden aan het monument. Om de documentaire mogelijk te maken zijn wij andere fondsen gaan benaderen, zoals die van u.


Tot nu toe heeft de documentairemaker, Vincent van den Broek mee gedaan op eigen kosten. Vincent is eigenaar van het bedrijf UtilitasProductions en is gemakkelijk op het internet te vinden, waar al veel van hem gepubliceerd is. Vincent komt uit Hoogvliet en is een professional.


Het bedrijf BeoBom,  Damstraat 24, 3371 AD Hardinxveld-Giessendam, heeft een aantal keren gratis luchtfoto’s ter beschikking gesteld, die wij hebben gebruikt om de juiste locatie van de crash terug te vinden.


Wij zijn zelf ongeveer twee jaar bezig geweest met het onderzoek en daar zijn dus heel wat uurtjes in gaan zitten. Wij willen Hoogvliet wat meer op de kaart zetten. Hoogvliet wordt altijd overschaduwd door Rotterdam wat zijn historie betreft en met wat publiciteit, willen wij daar verandering in brengen.  De scholen in Hoogvliet lijken geïnteresseerd en de 4 mei herdenking zal er mogelijk in de toekomst ook anders uit zien in Hoogvliet. Het zou mooi zijn dat scholen gaan participeren in de herdenking. Het voorbeeld van vrijwilligers die omkomen voor andermans vrijheid zou scholen aan moeten spreken.


De bedoeling was dat op het eilandje in het midden van de foto rechts, het monument komt.  Maar dat is iets verplaatst.
Bij de pagina "nieuws" staat wanneer het monument onthult gaat worden. 

Met andere woorden, wij hebben geld nodig wilt u doneren? Neem contact op met ons en stuur een email. Als u een telefoonnummer achterlaat in de email nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Donaties kunnen worden gestort op de rekening van de Stichting Historisch Genootschap, rekening nummer:  NL21 INGB 0007 4120 91 onder vermelding van: "monument 1940 Hoogvliet". Wij zijn u zeer dankbaar en u krijgt een vermelding op onze website natuurlijk..tot slot:

Is dit de laatste rustplaats van deze mannen in Spijkenisse


De foto's van de vliegtuigen op de website zijn (van boven naar beneden) gemaakt door Tony Calvert, George Romain en
John Dibbs en met toestemming van hen gebruikt.

The story for English readers:

 On 10 May 1940, a few hours after the German Army started to invade the Low Countries on the Western Front, Waalhaven airbase was conquered by German paratroopers. Intention was to make de airbase ready for infantry which was coming in by German transport aircraft, the Junkers 52 tri-motor.  

The Dutch government, which soon saw that this could end up wrong, contacted the British government in the morning and asked for support. This request for help was honored by the British government and the order was given to the B-Flight from the 600 squadron "City of London".

They had just took over de readiness duty from A-Flight. Despite the aircraft couldn’t be loaded with bombs, they instead had to straf the airbase with their machineguns. Because of the outdated aircraft were no match for the modern German fighter aircraft, they should meet an escort of Spitfires above The Channel.  


At around 11.30 hours, six Bristol Blenheim 1F fighter aircraft took the air from RAF Manston station and headed for Waalhaven airbase. The promised air support of Spitfire’s didn’t show up. 

Squadron Leader Jimmy Wells, despite lacking air support, well aware of there vulnerability, pushed through and  lead the formation, which was split up into two divisions, at 5000 feet altitude, directly to Waalhaven airbase. When they almost reached there target, they were bounced by 3./ZG1 with the two-engined Messerschmitt Bf 110 Zerstörer heavy fighters. One or two Blenheims dove to Waalhaven airbase to make a single straffing run before they had to fight off the German fighters.

Between 13.00 and 13.30 hours a ferocious airbattle started in the skies abov the western part of the island of IJsselmonde. Within minutes five of the six Blenheim were shot down. Despite being shot up, this Blenheim was able to make the return flight to England. 


Seven crew members were killed in the five crashes, included the crew of the Blenheim which crashed on the Meeuwenplaat in Hoogvliet where the aircraft burned out with its crew in it. Only afer one day, the local authorities declared the situation safe enough to lower the Spijkenisserbridge. 


On 11 May 1940 the bodies of the crew were salvaged under the protection of Dutch soldiers, by civilians, among them a doctor. Because of the German paratroopers could come back any moment, the bodies were taken back to Spijkenisse where they were buried as unknown airmen. 


As a result of research by the Barendrecht historian Hans Onderwater, the two names of the pilots were not known until 1980 and placed on their burial monuments. Every year around 4 May, members of the RAF 600 squadron come to Spijkenisse to honor these pilots.se were pilot Michael Anderson (23 years old) and air shooter Herbert Hawkins (27 years old). 
The project Memorial: 

Long remained unclear what the correct crash location was of the crashed device. 

Through investigation and conversations with witnesses and an RAF aerial photograph of 18 May 1940, we now think we know a correct location where the aircraft ended up. This is located in the Oedevlietsepark in the vicinity of the site of football club Meeuwenplaat. Because there is nothing reminiscent of this tragic event in Hoogvliet, the plan is to place a memorial at that location.


The monument:


The first design of the monument as it might look. The design is made by van Gils Marmer & Graniet from Rhoon. They will also make the monument.
After the monument was finished it was shipped to the Netherlands through the Suez Canal. It had a delay there, so it was not in the Netherlands in time for the unveiling on May 10. That was also a problem related to Corona. It is now ready and all permits have been received.We may have it put down in October and unveil it on October 11.

The pictures of the planes on the website were taken (top to bottom) by Tony Calvert, George Romain and John Dibbs ..